A new world of steel

Onbewust vertrouwen we iedere dag weer op infrastructuele bouwwerken als bruggen, sluizen en stuwen. De grote economische en maatschappelijke waarde verplicht tot zorgvuldig onderhoud en beheer om bedrijfszekerheid en veiligheid voor een lange gebruiksperiode te kunnen garanderen. Vanwege het intensieve gebruik van de constructies moet bovendien de impact van onderhoudswerkzaamheden tot een minimum worden beperkt. 

Dit zijn uitdagingen die ons dagelijks inspireren het beste uit onszelf en uit elkaar te halen. Met Hollandia Services zorgen we dat complexe constructies in topconditie zijn èn blijven, zodat iedereen veilig gebruik kan maken van deze objecten en erop kan vertrouwen dat de belangrijke bouwwerken onder alle omstandigheden beschikbaar zijn.

Vooruit denken, vooruit handelen

Bij het beheer en onderhoud van grote beweegbare staalconstructies is het essentieel dat we de situatie altijd vóór zijn. Zorgvuldig beheer voorkomt dat constructies uiteindelijk voor langere tijd buiten gebruik zijn vanwege reparaties. Daarom werken we vandaag al aan oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Dat kan alleen door voortdurend te investeren in de ontwikkeling van ons vakmanschap, de technologie die we gebruiken en middelen die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen op het niveau dat wij nastreven.

Doordat we ons door de jaren heen gespecialiseerd hebben in de meest complexe technologie van beweegbare waterwerken, beschikken we over specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van mechanische, elektrische en hydraulische aandrijftechnieken.

Samen met de klant ontwikkelen we een duurzame en kostefficiënte onderhoudsstrategie, waarbij we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het gehele project: van engineering tot uitvoering.  


Inspectie & onderhoud

Met onze innovatieve aanpak verzekeren wij continuïteit en verlengen we de levensduur van infrastructurele werken. We kunnen volledige service bieden, waarin het mechanische, elektrotechnische en hydraulische onderhoudsprogramma geïntegreerd is. Zo ontstaat voor onze opdrachtgevers één verantwoordelijke partij.


Renovatieprojecten

Door vooraf te investeren in ontwerp en voorbereiding van een renovatie, kunnen onze projectmanagers de kwaliteit, veiligheid en kosten goed onder controle houden. We brengen een constructie terug in topconditie zonder onnodige overlast voor de opdrachtgever en gebruikers.


Storingen & Calamiteiten

In geval van een storing of schade kunnen onze klanten rekenen op een adequate aanpak en een korte responsetijd. Met onze 24-uurs storingswachtdienst en de objectspecifieke expertise beperken we de eventuele gevolgen van een storing tot het minimum.