Opdracht voor groot onderhoud aan de Grote Merwedesluis te Gorinchem.

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland gaat Hollandia Services het zogenaamde ‘groot onderhoud’ uitvoeren aan de Grote Merwedesluis in Gorinchem.
Het groot onderhoud omvat de renovatie van 2 stalen bruggen, de sluiskolk en haar puntdeuren, drijvende steigers, de gehele elektrotechnische installatie en bijkomende civiele werkzaamheden.
Hollandia Services is als hoofdaannemer verder verantwoordelijk voor de CE-markering van het gehele sluiscomplex.
De werkzaamheden zullen begin 2016 aanvangen en naar verwachting aan het einde van datzelfde jaar afgerond zijn.

Datum: