Schadeherstel Hefbrug Boskoop

Op 28 juni 2015 heeft een schadevaring plaatsgevonden tegen de aanvaarbalk noordzijde van Hefbrug Boskoop. Gezien de ernst van calamiteit is aan Hollandia Services B.V. als contractuele werktuigbouwkundige onderhoudsaannemer van PZH (provincie Zuid-Holland) beweegbare kunstwerken, direct opdracht gegeven om de schade te inspecteren, een noodreparatie uit te voeren om de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Hefbrug te waarborgen.

De reparatie omvatte het herstel van het voetpad incl. aanvaarbalk, gelegen aan de overzijde van de brugbediening. Dit naar aanleiding van de aanvaarschade. Tevens is er een tijdelijke voorziening getroffen in de vorm van een tijdelijke ballast voorziening op de plaats van het voetpad om de situatie van het val in balans te houden.

Tijdens het herstel van het voetpad zijn mede de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de verkeershinder zo veel als mogelijk te beperken:
• Revisie van de evenaars t.b.v. de neer- en haalkabels
• Reparatie van het eerste horizontale spant, gesitueerd aan de inrijzijde van het bovenwindverband t.h.v. de brugbediening. Dit naar aanleiding van aanrijdschade

In het weekend van 27 februari ’16 is de voetgangersbrug afgevoerd naar de fabriekshallen van Hollandia in Krimpen aan den IJssel voor reparatie. De verwachting is dat 20 maart ’16 het voetpad weer wordt gemonteerd.

Datum: