Waterbouwdag 2016

Thema van de Waterbouwdag 2016 is ‘Hoog of Droog’, ofwel: kiezen we bij landaanwinning voor een grondophoging of het maken van een polder? En waarop is die keuze dan gebaseerd?

De Waterbouwdag is inmiddels uitgegroeid tot een favoriete ontmoetingsplaats voor de Nederlandse en Vlaamse waterbouwers. Hollandia pakt de mogelijkheid om ons als bedrijf te profileren bij de opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders, kennisinstellingen en studenten. Er worden elk jaar op deze dag ongeveer 500 à 600 professionals verwacht.

Datum: