Groot onderhoud Delflandse Buitensluis

In opdracht van Vialis voert Hollandia Services groot onderhoud uit aan de Delflandse Buitensluis; de sluis tussen de Prinses Julianaburg en de Galgkade. De sluisdeuren worden onderhouden en er wordt gecontroleerd of de sluis naar behoren werkt. Waar nodig worden zaken hersteld of onderdelen vervangen.

De Delflandse Buitensluis wordt gebruikt door de pleziervaart om van de Nieuwe Waterweg de haven van Vlaardingen en verder het gebied in te varen. De sluis wordt bediend door de havenmeester van de gemeente Vlaardingen en is in onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Datum: